Polityka prywatności

Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Bergsen Nieruchomości z siedzibą w Krakowie, ul. Piłsudskiego 25, 31-110 Kraków, NIP 924-108-68-70

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu i zakresie realizacja umowy pośrednictwa, koordynacja procesu zakupu, sprzedaży, najmu i wynajmu nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych,  w zakresie zarządzania nieruchomościami, w zakresie podnajmu, w zakresie szkoleń i przekazywania informacji o szkoleniach oraz ważnych informacji z rynku nieruchomości.

Przetwarzane mogą być  następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, Pesel lub NIP.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji  usługi.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy/świadczenia lub zlecenia usługi przez  Bergsen Nieruchomości. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z biurem Bergsen Nieruchomości adres: biuro@bergsen.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana  dane osobowe mogą zostać udostępnione  lub ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, organom administracji publicznej, w szczególności organom skarbowym oraz bankom, z którymi współpracuje Administrator danych,  zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.